Sinks

Lavarredo

75x50xh24 Ceramic

50x50xh24 Ceramic

60x50xh24 Ceramic

Nanco

60x50xh20

60x60xh20 SIL®

88x50xh20 SX

88x50xh20 DX

50x50xh20 SIL®

60x50xh20 SIL®

Eko

75x60 ABS Methacrylate

75x50 ABS Methacrylate

45x45 ABS Methacrylate

60x60 polypropylene

45x50 polypropylene

45x60 polypropylene

60x60 Ceramic

60x50 Ceramic

45x50 Ceramic

50x50 Polypropylene

60x45 Polypropylene

60x50 Polypropylene

75x60 Double sink ABS Methacrylate

127x65 ABS Methacrylate

124x60 ABS Methacrylate

107x60 ABS Methacrylate

75x60 Double sink ABS Methacrylate

50X45 ABS Methacrylate

Block

Block

Ceramic sink W40xD35

Ceramic sink W60xD35

Ceramic sink W80xD35

Ceramic sink ø45xH15

Custom made Ocritech® counter D55

Custom made Ocritech® counter D70

Ocritech® counter top sink W106xD49

Ocritech® counter top sink W73xD49

Ocritech® counter top sink W87xD49

Ocritech® counter with integrated basin W123xD55

Ocritech® counter with integrated basin W123xD70

Ocritech® counter with integrated basin W131xD55

Ocritech® counter with integrated basin W131xD70

W106xD50xH17

W107xD60xH23

W124xD50xH28

W127xD65xH25

W45xD45xH28

W45xD50xH32

W45xD51xH33

W45xD60xH32

W50xD45xH28

W50xD50xH28

W51xD50xH30

W52xD50xH25 SIL

W52xD50xH25 SIL Rectified

W57xD42xH30

W60xD45xH28

W60xD50xH25

W60xD50xH25 Rectified

W60xD50xH25 SIL

W60xD50xH25 SIL Rectified

W60xD50xH30

W60xD50xH32

W60xD60xH25 SIL

W60xD60xH25 SIL Rectified

W60xD60xH32

W61xD51xH34

W63xD61xH28

W65xD27xH23

W73xD50xH17

W75xD50xH28

W75xD50xH30

W75xD60xH28

W75xD60xH28 Double sink

W88xD50xH17

W88xD50xH25

W90xD50xH30